logobgr
Всички
24.07.2014г.

Социална услуга по европроект става държавно делегирана дейност

След заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания в Перник ще функционира като държавно делегирана дейност, считано от 1 декември 2014 г.

         Това е първият ЦНСТ за деца и младежи от целевата група по Проект „Детство за всички", създаден в рамките на процедура по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» с конкретен бенефициент Община Перник, който ще се финансира от държавния бюджет. До 30 ноември 2014 г. финансирането на центъра ще се осъществява с европейски средства.

         Сградата, в която ще се предлага услугата, е изградена по проекта, реализиран от община Перник, и е въведена в експлоатация през 2013 г. Центърът е  в близост до централната градска част, с осигурен достъп до административни, здравни и обществени услуги.

         Социалната услуга е с капацитет 14 потребители и разполага с обучен екип от детегледачи, възпитатели, медицински специалист, специален педагог, социален работник. Целта на ЦНСТ е да осигури индивидуална грижа и подкрепа на децата и младежите в среда, близка до семейната.

Всички