logobgr
Всички
16.02.2012г.

Служители на АСП са наградени за участието си в спасителните операции при наводненията в област Хасково

След съгласуване с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов разпореди парични награди да получат  47 служители от териториалните поделения на агенцията в Хасково, Димитровград, Свиленград и Харманли. Наградите са за изпълнен човешки и служебен дълг и активно участие  още от първите часове на бедствието в спасителните операции при наводненията на  територията на област Хасково.

Като част от мерките за преодоляване на щетите и с всеотдайната работа на социалните работници 354 лица и семейства,  засегнати от бедствието,  получиха бързо еднократна помощ в максималния размер по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - 325 лева. Общата сума възлиза на 115 050 лева, раздадени на място, включително и по домовете им.

С постановление от 8.02.2012 г. Министерският съвет одобри отпускането на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението в размер на 10 000 лева за всеки починал. Още на 9.02.2012 г. тя бе изплатена на наследниците отново чрез добрата организация на служителите от АСП.

В организираната от АСП дарителска кампания граждани и фирми откликнаха в подкрепа на хората от бедстващите райони със събиране на топли дрехи, одеяла, вещи от първа необходимост (над 4000 пакета), които чрез дирекциите „Социално подпомагане" и с безвъзмездната помощ на спедиторската фирма DHL Express Bulgaria EOOД достигнаха до бедстващите региони и бяха раздадени на нуждаещите се.

Всички