logobgr
Всички
08.10.2019г.

Съдът определи постановените от ДСП – Връбница мерки за закрила на три деца от с. Балша като наложителни с цел запазване на техния живот и здраве

Във връзка с големия обществен интерес, който предизвика предприемането на мерки за закрила от дирекция „Социално подпомагане“ – Връбница спрямо три деца от с. Балша и продължаващото разпространяване на неверни твърдения по случая в социалните мрежи предоставяме следната информация:

В свои определения Административен съд  - Монтана и Административен съд  - София-град потвърждават предприетите мерки за закрила спрямо трите деца и отхвърлят като неоснователни подадените жалби срещу тяхното предварително изпълнение.

Административният съд - Монтана се произнася по подадените жалби, с които се оспорват заповедите за настаняване на двете по-големи деца в приемни семейства. В определенията на съдийските състави се посочва, че от приложените към административните преписка писмени доказателства се установява безспорно, че децата се отглеждат в изключително лоши хигиенно-битови условия, които застрашават техния живот и здраве. Съдът приема, че предварителното изпълнение на заповедите на ДСП-Връбница спрямо двете деца е наложително, тъй като е налице висок риск за техния живот и здраве. Поради това Административния съд  - Монтана постановява, че незабавното прилагане на временната мярка за настаняване на две от децата в приемни семейства е правилно.

Случаят с най-малкото дете (родено през 2019 г.), което е настанено в Център за настаняване от семеен тип, е разгледан от Административен съд София-град. В определението си съдийският състав приема, че в хода на административната процедура са събрани достатъчно сведения: „детето се отглежда в несъответстващи хигиенни условия, при липсата на спазване на минимални изисквания за изхранване, съобразно възрастта му, при липса на средства от майката, както и неглижиране от страна на роднините във връзка с отглеждането му, което поставя под съмнение физическото му оцеляване“. Посочвайки това, съдът приема, че е налице необходимост от предприемане на действия за опазване на живота и здравето му.

Социалните служби ще продължат да работят по случаите с цел подкрепа на  семейството, за да може децата да се върнат при своите родители.   

Всички