logobgr
Всички
09.08.2012г.

С Постановление № 162 на Министерския съвет от 26 юли 2012 г., в сила от 07.08.12 г., е направено изменение в Устройствения правилник на АСП

Променя се териториалният обхват на Дирекции „Социално подпомагане" със седалища в градовете Медковец, Монтана, Перник, Трън, Ихтиман и Самоков както следва:

1. Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Медковец и с териториален обхват общините Медковец, Брусарци и Якимово се трансформира в Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Брусарци и с териториален обхват общините Брусарци и Медковец;

2. Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Монтана и с териториален обхват общините Монтана и Бойчиновци се трансформира в Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Монтана и с териториален обхват общините Монтана, Бойчиновци и Якимово;

3. Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Перник и с териториален обхват община Перник се трансформира в Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Перник и с териториален обхват общините Перник и Брезник;

4. Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Трън и с териториален обхват общините Трън и Брезник се трансформира в Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Трън и с териториален обхват община Трън;

5. Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Ихтиман и с териториален обхват общините Ихтиман и Костенец се трансформира в Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Ихтиман и с териториален обхват общините Ихтиман, Костенец и Долна баня;

6. Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Самоков и с териториален обхват общините Самоков и Долна баня се трансформира в Дирекция „Социално подпомагане" със седалище Самоков и с териториален обхват община Самоков.

Всички