logobgr
Всички
05.03.2009г.

Разраства се мрежата от социални услуги в страната

Общият брой на социалните услуги в общността - делегирана от държавата дейност, към края на февруари за страната вече е  363 с капацитет 10 315 места. Сред тях са  Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания  в Димитровград. Те разполагат съответно с 28 места за деца и с 12 за възрастни.

 Дейността на двата центъра   е свързана със задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време  и личните контакти. Те са разположени на първия етаж на масивна сграда - бивша болница и разполагат с всички необходими кабинети и съоръжения. Предстои ремонт на втория етаж на сградата и разширяване дейността на центровете. Средствата в размер на 199 130 лв. са осигурени по Проект „Красива България".

Сред новоразкрити социални услуги са и Дневен център за стари хора с  30 места и Дневен център за деца с увреждания със същия капацитет в Русе, както и Дневен център за възрастни хора с увреждания в Пловдив - 50 места. В Тетевен от началото на годината, като социални услуги в общността - делегирана от държавата дейност, функционират Дневен център за възрастни хора с увреждания с 12 места, Дневен център за деца с увреждания - 36 места и Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа, разполагащ с 8 места.

 

05.03.2009 г.

Всички