logobgr
Всички
05.02.2009г.

Разкрити са първите в България наблюдавани жилища

Първите в България наблюдавани жилища, две от които  в Севлиево и едно в Брацигово, предоставят услугите си от началото на 2009 г. Новата социална услуга „Наблюдавано жилище" е предназначена за младежи и девойки, навършили 18 години, напускащи специализирана институция за деца, преходно или защитено жилище. Целта на услугата е осигуряване на първоначална подкрепа за успешен старт в живота.

Двете жилища в Севлиево разполагат с  по 4 места. Представляват самостоятелни апартаменти, закупени, ремонтирани и оборудвани по Проект КЛИП, реализиран от Международна социална служба - България. Общата стойност на проекта е над 94 000 лв.

         Наблюдаваното жилище в Брацигово има 10 места. Разположено е в масивна двуетажна къща - паметник на културата,  в старинната част на града. Тя е предоставена и основно ремонтирана от Община Брацигово. Тринадесет хиляди лева за обзавеждане са дарени от неправителствената организация „Дамски клуб" - София. С 5000 лв., отпуснати от  Фонд „Социално подпомагане", е закупена и инсталирана локална парна инсталация.

Новоразкрито е и преходно жилище с капацитет 14 места в с. Бързица, община Провадия. В него момичета и момчета от Дома за деца, лишени от родителска грижа на възраст от 15 до 18 години или до завършване на средно образование, ще  се подготвят за независим начин на живот. Подпомагани от професионалисти, те ще се обучават за придобиване на знания и умения  с цел успешна социална реализация.  Жилището се помещава в нова сграда,  построена и обзаведена със средства в размер на 215 640 лв., предоставени от дарители. В сградата са обособени три апартамента. Обстановката в тях е близка до семейната среда. Предвидени са и помещения за социална работа с младежите, за административни нужди и за съхранение на материали и консумативи.

05.02.2009 г.

 

Всички