logobgr
Всички
08.06.2011г.

Ръководството на АСП се срещна с представители на фирмите доставчици на медицински изделия за хора с увреждания

По инициатива на представителите на фирмите доставчици на медицински изделия и помощни средства за хора с увреждания днес, 8 юни  в АСП се проведе  работна среща. В нея участваха заместник-изпълнителните директори на АСП Янита Манолова и  Даринка Янкова, началници на отдели  и експерти от агенцията, журналисти от водещи медии.

С измененията и допълненията на ППЗИХУ, в сила от 1 юни 2011 г. се даде възможност на потребителите да упражнят суверенното си право на избор на медицински изделия и помощни средства и да изразходват по целесъобразност целевата помощ за покупката им. С цел защита правата на потребителите бяха обсъдени конкретни предложения  и постигнати следните договорености: АСП ще инициира пред Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предложения за изменение и допълнение на Наредбата  за условията и реда  за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания; за улесняване на дейността на фирмите, агенцията ще изготви  указание за начина на фактуриране на медицинските изделия и съдържанието на фактурите, както и за реда на  заплащане на изделията от  потребителите.

            До края на  юни  ще бъде инициирана и проведена  и работна среща с участието на представители на  МТСП, МЗ, АСП и фирмите доставчици, на която ще бъдат дискутирани конкретните механизми и детайли при отпускането на целевата помощ за медицински изделия.

           

Всички