logobgr
Всички
17.08.2012г.

Проектът „Подкрепа за достоен живот” удължава действието си

Услугата „личен асистент" по проекта „Подкрепа за достоен живот" ще се предоставя до 18 декември 2012 г., като за целта са осигурени още 10 милиона лева. Това е второто удължаване на срока за ползване на услугата, след като през януари т.г. Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта с 15 милиона лева и на срока на предоставяне на услугата до септември 2012 г. С актуалното увеличение бюджетът на проекта достигна 60 милиона лева, а срокът за предоставянето на услугата - 24 месеца.

Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната.

Актуалният брой на назначените по проекта лични асистенти е 9293 души, като те ще се грижат почти до края на годината за 9493 лица с трайни увреждания, от които 1523 деца.

 

Всички