logobgr
Всички
19.05.2015г.

Проектът „И аз имам семейство” удължава действието си до края на октомври т.г.

Успешната реализация на проекта „И аз имам семейство" доведе до ново удължаване на действието му с 5 месеца до края на октомври 2015 г. С оглед финансовото осигуряване на предлаганага услуга „приемна грижа" бюджетът на операцията се увеличава с над 5 милиона лева, като общият му размер вече надхвърля 28 милиона лева, при първоначално финансиране от 15 милиона лева. Проектът се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 общини и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Чрез него се прилага нов подход при предоставянето на приемна грижа и се увеличава броят на приемните семейства, които се грижат за деца в риск.

От стартирането на услугата до края на април  2015 г. в 83-те общини партньори по проекта са приети общо 1835 заявления от кандидати за приемни родители, като комисиите по приемна грижа са утвърдили 1176 приемни семейства.  Настанените в приемни семейства деца по проекта са 2025. Общо 1130 деца от общността са настанени в приемни семейства вместо в специализирани институции. Благодарение на приемните семейства по проекта  от специализираните институции са изведени 684 деца, а от резидентни услуги  211 деца. За 886 деца е прекратена приемната грижа, като 513 са осиновени, а 197 са реинтегрирани в биологичното си семейство.

Всички