logobgr
Всички
08.04.2015г.

Проектът „И аз имам семейство” предотврати влизането в институции на 1100 деца

Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 общини вече трета година изпълнява проекта „И аз имам семейство". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез него се прилага нов подход при предоставянето приемна грижа и се работи за увеличаване броя на приемните семейства, които се грижат за деца в риск.

Одобреното първоначално финансиране на проекта от близо 15 милиона лева след четирикратно удължаване на действието си достигна бюджет от почти 23 милиона лева. От стартирането на услугата приемна грижа през май 2012 г. до края на март  2015 г. в общините партньори по проекта са приети общо 1834 заявления от кандидати за приемни родители, като комисиите по приемна грижа са утвърдили 1173 приемни семейства, от които 1093 професионални.  Към 31 март 2015 г. в приемните семейства по проекта са отглеждани и възпитавани 1989 деца.

Реализирането на дейностите по проекта допринася и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, като до момента общо 1103 деца от общността са настанени в приемни семейства вместо в специализирани институции. Половината от децата са новородени и са настанени направо от родилното отделение в приемните семейства. От общия брой настанени деца 80 са с увреждания.

Благодарение на приемните семейства по проекта  от специализираните институции са изведени 677 деца, а от резидентни услуги  209 деца. За 829 деца е било прекратено настаняването в приемните семейства, като от тях 188 деца  са реинтегрирани в биологичното си семейство, 478 деца са осиновени, 38 са в семейство на близки и роднини.

Всички