logobgr
Всички
27.06.2008г.

Продукти от интервенционните запаси се раздават от БЧК по списъци на АСП

Чрез хуманитарната програма „Раздаване на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица" у нас ще бъдат подпомогнати 365 877 души, които до края на 2008 г. ще получат хранителни продукти на три транша. Бенефициентите по програмата са определени с Наредба №18 на Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.

По цитираната наредба ангажиментът на МТСП и специално на Агенцията за социално подпомагане е само изготвянето и подаването към Разплащателната агенция на списъците с правоимащите лица, а именно лицата, получили енергийни помощи от държавата за отоплителния сезон 2006/2007 г.

Програмата се прилага от Разплащателната агенция, като получените продукти се предоставят чрез нея на благотворителни организации, които ги раздават на социално слаби граждани. В България цялостната организация по определянето на вида, количеството хранителни продукти и тяхното предоставяне се извършва от структурите на Българския червен кръст.

27.06.2008 г.

 

Всички