logobgr
Всички
28.02.2011г.

Продължава закриването на институции за деца

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане беше закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа, в столичния квартал  Горна баня. По-рано на свое заседание Столичният общински съвет взе решение за закриване на дома. В изпълнение на държавната политика по деинституционализация е разкрита социална услуга в общността - Център за обществена подкрепа, с капацитет 60 места.

Домът в Горна баня е втората специализирана институция за деца, която се закрива от началото на тази година - в началото на 2011 г. бе закрит домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Галатин, община Криводол. През миналата година престанаха да функционират общо седем институции  - домове за деца, лишени от родителска грижа в Брацигово, с. Осенец, с. Бърдарски геран, с. Рабиша, с. Лесичово, Провадия, както и дом за деца с умствена изостаналост в с.Горна Козница.

Всички