logobgr
Всички
21.01.2011г.

Продължава процесът на закриване на домове за деца

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане беше закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 6-годишна възраст в с. Галатин, община Криводол, област Враца. Средствата за финансиране на дейностите за закриването на  институцията са осигурени от републиканския бюджет, съгласно Постановление № 33 от 26.02.2008 г. на Министерски съвет.

 

В процеса на закриване на дома в с. Галатин бяха актуализирани плановете за грижа за настанените деца, съобразно индивидуалните им потребности и с цел предоставяне на качествена грижа. В резултат на активната работа на специалистите част от децата се върнаха в своите биологични семейства, други намериха своя нов дом в семейства на осиновители. Малка част от децата бяха настанени в Център за настаняване от семеен тип и за тях се предоставя грижа в среда, близка до семейната.

Всички