logobgr
Всички
17.03.2015г.

Приветствие от изпълнителния директор на АСП Ивайло Иванов по случай Световния ден на социалната работа

Уважаеми колеги!

От името на ръководството на Агенцията за социално подпомагане и лично от мое име поздравявам всички служители на Агенцията по случай Световния ден на социалната работа, тази година честван на 17 март с мотото „Уважение към достойнството и човешките ценности". На този наш празник пожелавам на всички колеги здраве, оптимизъм и професионализъм, за да сме както винаги готови да посрещнем предизвикателствата на призванието социална работа.

Не само на този ден националните правителства, гражданското общество и международните институции следва да оценят и да признаят приноса  на професионалните социални работници към социалната справедливост в националните и световните общности. Днес и винаги трябва да помним, че социалната работа като професия наистина изисква уважение към изконните човешки права и морални ценности, наред с фокуса към професионалните стандарти, непрекъснатото обучение и по-добрите условия на труд.

Заради всичко това и въпреки всекидневните трудности и проблеми можем да живеем и да работим с оптимистичното чувство, че нашите знания, умения и усилия имат постоянната мисъл този сложен свят да става по-човечен и по-справедлив.

Честит празник!

 

 

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Изпълнителен директор на АСП

Всички