logobgr
Всички
08.06.2009г.

Приветствие от изпълнителния директор на АСП Гергана Дрянска по случай 8 юни - Денят на социалния работник

Скъпи колеги!

 

От името на ръководството на Агенцията за социално подпомагане и лично от мое име бих желала да поздравя всички Вас с Деня на социалния работник! На този ден - 8 юни, отново можем да си припомним добре известни истини: социалните работници са ангажирани с бедните, с хората с увреждания, с децата в риск. Грижата за тези уязвими групи от обществото, реалната социална работа изисква едновременно съчувствие и посвещаване, но и сериозен набор от професионални, интелектуални и аналитични умения.

Това уникално съчетание на човешки качества и специфични знания трансформира професията социален работник наистина  в мисия. Точно тук се корени и основанието хилядите социални работници да имат нужното заслужено самочувствие.

Това е ден, в който нашата общественост дължи признанието си към вас - хората, призвани да помагат на онеправданите от съдбата. Това е и ден, в който сме длъжни да си повторим, че нашата работа е призвание за професионалисти, които заедно с това са добри хора. Ето защо можем да бъдем горди, че принадлежим към предния фронт на хората, посветили всекидневието си на усилията светът да стане по-справедлив.

На този наш празник пожелавам на всички колеги здраве, лично щастие и същата всеотдайност в наистина благородната и хуманна професия.

Още веднъж честит празник!

                                 

 Гергана Дрянска,

Изпълнителен директор на АСП   

 

 

 

Всички