logobgr
Всички
14.05.2009г.

Приключване на дейностите по схема BG 051P001/07/5.2-01

Важно за бенефициентите във връзка с предстоящото приключване на дейностите по проекти на схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051P001/07/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник”
Всички