logobgr
Всички
29.08.2014г.

Приети са 190 000 молби за целева помощ за отопление, срокът за подаването им изтича на 31 октомври 2014 г.

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до 29 август т.г. са 189 881. Издадени са 115 362 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 13 053. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Размерът на помощта за отопление е 65,72 лева месечно или общо 328,60 лева за петте месеца на целия отоплителен сезон  - от 1 ноември 2014 г. до  31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. За месеците ноември и декември 2014 г. изплащането става до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта - например отпусната помощ през септември ще се изплаща до края на октомври.

През август т.г. бяха изплатени целеви помощи за отопление за около 65 000 лица и семейства в общ размер 8 431 567 лева   До 31 януари 2015 г. ще бъдат преведени парите за месеците януари, февруари и март.

За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 251 876.

Всички