logobgr
Всички
23.02.2023г.

През януари: нови 65 деца в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“, общият им брой е над 1500

Според ежемесечния анализ на Националния екип по организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ към 31.01.2023 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта, са 1521 в 152 общини партньори. Социалната услуга по проекта „Приеми ме 2015“ започна на 1.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

Към края на 2022 г. броят на децата, пребиваващи в приемните семейства в 152 общини партньори, беше 1 493. През януари 65 деца са настанени в приемно семейство, за 37 настаняването е прекратено. Така се установява лека промяна в утвърдената към момента тенденция за по-голям брой изведени деца от приемни семейства и съответно спад в общия брой на децата в приемни семейства към проекта в края на месеца. Сега – в края на януари, децата са с 1,84% повече от края на 2022 г.

С най-много деца, отглеждани в приемна грижа с доставчик община, традиционно са област Варна  (112, в т.ч. 16 деца с увреждания – в 10 общини), Хасково (100, в т.ч. 8 деца с увреждания – в 5 общини), Плевен (99, в т.ч. 9 деца с увреждания - в 7 общини), Велико Търново (94, в  т.ч. 17 деца с увреждания -  в 8 общини) и Монтана (също 94, в  т.ч. 8 деца с увреждания -  в 9 общини). Най-ниските стойности по този показател са в област Силистра (14, в т.ч. 7 деца с увреждания  – в 3 общини), Ямбол (13, в т.ч. 3 деца с увреждания  – в 4 общини), София област (16, в т.ч. 2 деца с увреждания -  в 3 общини), Кърджали (18, в т.ч. 1 дете с увреждане – в 4 общини).

През наблюдавания месец януари комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане  са утвърдили  4 нови приемни семейства, заличените  приемни семейства са 25. Така към края на януари 2023 г. регистрираните приемни семейства са 1749, от тях 1 322 са приемните семейства с местоживеене в 152 общини партньори, в които са настанени 1 521 деца.

Всички