logobgr
Всички
15.02.2023г.

АСП ще възобнови служебно изплащането на социални помощи и финансова подкрепа на хора с увреждания с изтекъл ТЕЛК

Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще възобнови служебно изплащането на социални помощи и финансова подкрепа за хора с трайни увреждания с изтекъл срок на решения на ТЕЛК/НЕЛК в изпълнение на измененията в Закона за хората с увреждания, влезли в сила от 29 януари 2023 г. Плащанията за месец февруари ще бъдат преведени след 15 март съобразно получените от Министерството на здравеопазването списъци за правоимащите хора.
За да имат право на възобновяване на плащанията, хората с увреждания трябва да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване най-малко три месеца преди изтичане на срока на експертното си решение, да имат насрочена дата за преосвидетелстване и да не са се явили на ТЕЛК/НЕЛК поради забавяне в медицинската експертиза.
Не е необходимо хората с увреждания да декларират упоменатата по-горе информация пред дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Тя ще се изпраща от Министерството на здравеопазването до АСП всеки месец до 20-то число.

 

Всички