logobgr
Всички
17.03.2023г.

През февруари: настаняванията в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ отново са повече от прекратените

Към края на февруари т.г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“, са 1532 в 151 общини партньори, сочат данните от ежемесечния анализ на Националния екип по организация и управление на този проект, който започна предоставянето на услугата „приемна грижа“ на 1.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори. Към края на 2022 г. настанените деца в приемни семейства бяха 1 493, през януари т.г. достигнаха 1521, а с 85 нови настанявания през февруари т.г., при 74 прекратени, бе потвърдена леката тенденция за повече нови настанявания и респективно леко увеличение в броя на настанените деца. В края на януари децата в приемни семейства бяха с 1,84% повече от края на 2022 г., а в края на февруари т.г. са с още 0,72% повече броя в предходния месец. От прекратените през отчетния месец 74 настанявания за почти половината – 35, причината е осиновяване.

С най-много деца, отглеждани в приемна грижа с доставчик община, отново са областите Варна  (115, в т.ч. 16 деца с увреждания – в 10 общини), Плевен (101, в т.ч. 9 деца с увреждания - в 7 общини), Хасково (100, в т.ч. 9 деца с увреждания – в 5 общини), Велико Търново (99, в  т.ч. 17 деца с увреждания -  в 8 общини) и Монтана ( 97, в  т.ч. 8 деца с увреждания -  в 9 общини). Най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са в областите Ямбол (12, в т.ч. 2 деца с увреждания  – в 4 общини), Силистра (14, в т.ч. 7 деца с увреждания  – в 3 общини), София област (16, в т.ч. 2 деца с увреждания -  в 3 общини), Кърджали (18, в т.ч. 1 дете с увреждане – в 4 общини).

Към края на февруари 2023 г. общо 1 335 са приемните семейства с местоживеене в 151 общини партньори, в които има настанени 1 532 деца, в 405 няма настанени деца, при 427 в края на януари и 470 в края на 2022 г. С най-много незаети приемни семейства – над 30%, в края на анализирания месец са 5 области: Добрич, Пазарджик, Силистра, Търговище и Ямбол.

Всички