logobgr
Всички
19.04.2011г.

През 2010 г. са подадени 33 сигнала към прокуратурата за малолетни и непълнолетни бременни и майки в Сливен

Комисия от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане извърши проверка по сигнал в отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" - Сливен, касаещ случаи на малолетни и непълнолетни бременни и майки. Установено бе, че от 1 март 2010 г. до края на 2010 г. в дирекцията са постъпили 166 сигнала за такива случаи. През 2010 г. дирекция „Социално подпомагане" - Сливен, е подала 33 сигнала към Районна прокуратура - Сливен, относно малолетни и непълнолетни бременни и родили девойки, съжителстващи с пълнолетни и непълнолетни лица. За 3 случая Сливенският районен съд е постановил присъда - „пробация" за лицето, на друго лице е наложена глоба от 1000 лева. За 12 от подадените сигнали Районна прокуратура е отказала да образува наказателно производство спрямо лицата, съжителстващи с малолетни и непълнолетни деца. За останалите сигнали прокуратурата не е предоставила отговор на дирекцията за предприетите от нея мерки. 

От началото на 2011 г. до 31 март 2011 г. отворените случаи за  бременни и родили малолетни и непълнолетни са 46, като за 25 от тях е сезирана районната прокуратора. Сигналите към дирекция „Социално подпомагане" в Сливен са подадени от МБАЛ - Сливен, ДКЦ 2 - Сливен и общопрактикуващи лекари. Повечето от сигналите са в писмен вид и към тях са приложени списъци с имена и адреси на бременни девойки. При постъпване на сигналите отдел „Закрила на детето" е извършил социално проучване и е отворил работа по случай за тези, които са на територията, обслужвана от дирекцията. Спрямо девойките са предприети мерки за закрила, съгласно Закона за закрила на детето и поднормативните актове към него. Социалните работници в Сливен активно предлагат ползване на социални услуги в звено „Майка и бебе" в града, но няма желаещи да ги ползват.

Сигналите за малолетни и непълнолетни деца, родили в Сливен, но с настоящ адрес в друго населено място, са изпратени към съответната дирекция „Социално подпомагане" за предприемане на действия по компетентност. В тези случаи родилките са от общините Раднево, Ямбол, Котел и Габрово.

На малолетните и непълнолетни майки са осигурени правата по Закона за социални помощи за деца (ЗСПД), като са им отпускани следните помощи: 45 дни преди раждане на детето по чл. 5а, за раждане на дете по чл. 6 и месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7. За неосигурените майки са отпуснати социални помощи по чл. 8 от ЗСПД. Нито едно от бременните момичета  към момента не посещава училище. Сигнал за четири момичета, прекъснали училищното си обучение поради бременност, е подал директорът на VІ ОУ" Братя Миладинови" - Сливен.

Всички