logobgr
Всички
08.03.2020г.

Превенция на разпространение на коронавирус

Във връзка с установени случаи на коронавирус (COVID-19) и с цел превенция на разпространението му, Министерството на труда и социалната политика изпрати писма до кметовете на всички общини в страната с препоръка да бъдат преустановени посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип.

Предвид установените случаи на коронавирус в общините Плевен и Габрово преустановяването на посещения и свиждания в социалните услуги са задължителни.

Необходимо е персоналът на специализираните институции и на социалните услуги от резидентен тип да спазва мерките за превенция, издадени от Световната здравна организация и достъпни на сайта на Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov

Близките на настанените лица могат да получават информация както от директорите на социалните услуги и специализираните институции, така и в общините, които са доставчици.

Моля, медицинските специалисти и ръководители на социалните услуги да разясняват подробно на потребителите и техните близки мерките за превенция на Световната здравна организация.

Агенцията за социално подпомагане има готовност да оказва съдействие на социалните услуги.

Всички