logobgr
Всички
06.02.2024г.

Почти 34 000 сигнала са подадени към социалните служби през 2023 г., каза изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева в интервю за БТА

Почти 34 000 сигнала от най-различно естество са получени в социалните служби в цялата страна през изминалата година. За насилие над деца сигналите са около 1400. Всеки сигнал е с различна тежест и не за всеки се открива случай. Това заяви в интервю за БТА на 05.02.2024 08:30 изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) д-р Надя Танева. Тя обърна внимание, че най-трудно е да се улови емоционалното насилие над деца. И призова гражданите, които считат, че има нещо притеснително около състоянието на някое дете, да се обърнат към социалните работници. Приоритетът на социалните работници е най-напред детето да бъде изведено от рисковата среда, след което да се работи с родителите, каза Танева за случаите, в които има кризисна ситуация в семейството. По повод обсъжданите в публичното пространство няколко случая на деца, тя каза, че има стремеж да се повиши оценката на обществото към работата на АСП.

Относно подобряването на дейността на социалните работници, Танева обяви, че се предвижда проект за строго профилирани обучения – за работа по случаи с насилие над деца; за превенция; за работа с осиновители и приемни семейства; за изготвяне на доклади до съда и т.н. Ще има въвеждащи и надграждащи обучения, за да може социалните работници да подобрят компетенциите си, каза тя. 

Следва целият текст на интервюто:

Г-жо Танева, разполага ли АСП с актуални данни за случаите на деца в риск през 2023 г., при които се е наложила намесата на социални работници?

- Почти 34 000 сигнала от най-различно естество са получени в социалните служби в цялата страна през изминалата година. Сигналите се получават от училище, лични лекари, МВР, граждани. За насилие над деца сигналите са около 1400. Правя уточнението, че всеки сигнал е с различна тежест и не за всеки се открива случай. Всеки родител или специалист, който работи с деца, може да отиде в отдел „Закрила на детето“ или при съответния директор на дирекция, за да сподели за своето притеснение или за своя проблем и социалните работници веднага ще реагират. Формата на подаване на сигналите е от най-различно естество – по мейл, по телефон и др.

Какви са белезите на насилие? 

- Има форми на физическо насилие (леко удряне, бутане, щипане, дърпане на коса), на психическо (омаловажаване, обиждане, подигравки, заплахи, нецензурни и неприлични коментари), на сексуално (показване на неприлични жестове и действия, разпространение на истории и изображения със сексуален подтекст, склоняване и/или принуждаване към сексуални действия), на кибернасилие (обидни колажи, снимки, видеа, коментари, обаждания и изпращане на обидни съобщения, кражба на профили). Трябва да се обръща внимание най-вече на промяна в поведението на децата. Ако това не е обхванато от специалисти, то може да се превърне в един момент в агресор. Най-трудно е да се улови емоционалното насилие, затова тормозеното дете трябва да споделя с родители, със специалисти в училище, да се обърне към националната телефонна линия 116 111. 

Кога се намесва социалният работник? 

- Социалният работник се намесва при получен сигнал, който той започва да проучва. Търси се информация от всички възможни източници – от детето, близките, учебното заведение, личния лекар. Ако се прецени, че са налице рискове за детето, се отваря случай. Социалните работници могат и да се самосезират, например често правят това от медийни публикации. В малките населени места има притеснения от гражданите да подават сигнали заради това, че хората се познават, че може да стане ясно кой е подал сигнала. Моят апел е всеки, който смята, че има нещо притеснително, да се обърне към социалните работници. Те са длъжни да пазят личността на човека, подал сигнала. Ние работим по Закона за защита на личните данни и е недопустимо да се изнася информация кой е подал сигнала.

С колко сигнала може да се занимава един социален работник?

- Няма ограничения, като натоварването е различно за всяка дирекция в страната. Има такива, в които един социален работник се занимава средно с по 80-100 случая за деца в риск. Тежестта на всеки случай е различна, взема се предвид и интензитетът на действията, с който се развива той. Работата по един случай продължава, докато е необходимо, понякога това може да отнеме и години. В момента правим анализ за натовареността на социалните работници. Ще анализираме и качеството на работата – за тежестта на случая и неговото развитие, за решенията, взети от социалния работник, за емоционалното натоварване на служителя.

АСП и нейните органи предоставят ли възможност за консултации с човек, който е доказан или предполагаем извършител на насилие?

- Да, но зависи и от желанието на отсрещната страна. Преди всичко приоритетът на социалните работници е най-напред детето да бъде изведено от рисковата среда, след което да се работи с родителите. Социалните служби, спрямо всеки случай и ситуация, се стремят да не се прекъсва връзката дете – родител. Много е важно да се има предвид, че всеки случай е индивидуален. Темата среща противоположни мнения в обществото.

Имаше реакция от хората във връзка с информацията, че Габриела Славова, една от обвиняемите за убийството на съпруга си Пейо Пеев, е запазила контакта с децата си? 

- Точно в това е експертността на социалните работници, въпреки че се налага те да вземат трудни решения и трябва безпристрастно, с оглед законодателството, да предприемат мерки. Те знаят, че родителят в случая е задържан с обвинение, но имат ангажимент на този родител да бъде предоставен достъп до децата.

Кога се предприема извеждане на дете от семейството?

- Задължително, когато детето е в рискова среда, особено при сигнал, когато има видимо физическо посегателство. Има ситуации, при които социалните работници са нападани за своето решение, както в случая с 5-годишното дете в Пловдив се повдигна въпрос защо то не е при бащата, а е настанено в център от семеен тип. Искам да уточня, че към момента на случващото се бащата не е бил в България. Другото важно е, че след налагане на полицейска мярка за закрила трябва да се предостави най-напред сигурна среда за детето. Тя може да бъде в семейство на роднини и близки, в приемно семейство или в социална услуга. В случая бащата, който се връща от чужбина, е непознат за социалните служби, които се нуждаят от малко време, за да се убедят, че детето ще бъде отглеждано в сигурна среда. Бащата и майката на това дете са подписали заповедта за настаняване, в която е изписан адресът на центъра. Спекулации бяха, че те са възпрепятствани да го виждат. Бащата е бил непрестанно с детето в болницата, познава и социалните работници. Те са имали своя първа среща, която е била много емоционална.

Последната информация по този случай е, че на 1 февруари съдът постанови „привременни мерки“ в полза на бащата по делото за развод между родителите, които не подлежат на обжалване. Бащата подаде заявление, че желае незабавно да поеме грижите за детето. Отдел „Закрила на детето“ при дирекция „Социално подпомагане“-Пловдив счита, че са отпаднали първоначалните обстоятелства, с оглед на които е предприетата мярка на закрила. Бащата подписа договор за ползване на социални услуги (информиране и консултиране) в Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Съдейства на служителите и декларира, че ще ползва подкрепа в грижите за детето от екипа на социалната услуга. Директорът на  дирекция „Социално подпомагане“-Пловдив издаде заповед за прекратяване на настаняването на детето в социалната услуга.

Успяват ли институциите да работят в синхрон при подобни случаи? При някои от станалите обществено достояние случаи имаше информация за ненавременна реакция от училището или детската градина. 

- Трябва да е ясно, че голяма част от министерствата, както и кметовете на общини, са органи по закрила на детето. Най-разпознаваеми са Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи. Има достатъчно механизми за работа между отделните институции. Нашата амбиция е да подобряваме комуникацията. Всеки трябва да знае ангажиментите си и да ги спазва. Личните лекари също са участници в процеса.

В каква конкретна посока ще се работи за подобряване работата на социалните работници? 

- Предвижда се проект за това социалните работници да преминават през строго профилирани обучения – за работа по случаи с насилие над деца; за превенция; за работа с осиновители и приемни семейства; за изготвяне на доклади до съда и т.н. Ще има въвеждащи и надграждащи обучения, за да може социалните работници да подобрят компетенциите си. Многократно съм казвала, че всички социални работници при поискване ще получат съдействие по всеки конкретен казус. Трябва да се казват и хубавите неща, които се случват в работата им. Затова решихме да ги стимулираме чрез инициативата „Служител на месеца“. Идеята е да се правят номинации за положителните случаи, ще има гласуване, а историята ще бъде разказана пред медиите.

Тоест искате чрез подобна кампания да популяризирате работата на социалните работници? 

- Да, искаме обществото да знае какво прави Агенцията, какви са правомощията ѝ, докъде стигат те. Искаме да повишим оценката на обществото към нашата работа чрез добрите примери, да се знае, че освен „Закрила на детето“, има още два отдела към АСП - „Социална закрила“ и „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“. Работата в социалните служби не е само насочена към децата в риск, а към много целеви групи - за отпускането на помощи при бедствия, за отопление, за ученици, детски надбавки, подкрепа на лица с увреждания. Освен това работим и с допълнителни задачи, като подкрепа за украинските граждани, средствата за компенсиране на транспортни разходи и др. Социалните работници работят също така по случаи с изоставени възрастни, хора с психични проблеми, с бездомни хора и др. Работата е динамична и отговорна, върху тях има и обществен натиск, така че се опитваме да окажем подкрепа и да направим професията привлекателна.

Има ли окончателно решение за увеличение на заплатите в системата на социалното подпомагане?

- Имаме уверението, че ще има увеличение на заплатите, като в Министерския съвет се прави анализ. Мотивирани сме да работим и за увеличение на броя на работещите особено в „Закрила на детето“ и да се организират подходящите обучения. Предстои ни подписване на споразумение с висшите учебни заведения за практики в дирекциите на АСП, за да видят студентите каква е работата, да разберат дали това е тяхното професионално амплоа.

Всички