logobgr
Всички
13.12.2010г.

По никакъв повод социалната служба в Луковит не е сигнализирана за проблеми в семейството на загиналото дете

Във връзка с инцидент на 12 декември 2010 г. вечерта, довел до смъртта на 8-годишната Н. А. в с. Торос, община Луковит, Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане извърши спешна проверка в отдела „Закрила на детето" в дирекция „Социално подпомагане" - Луковит. Към днешна дата няма регистриран какъвто и да било сигнал - писмен или устен, за деца в риск в семейството на съжителстващите Р.М. и А.М. Семейството е подпомагано по реда на Закона за социално подпомагане, както и с целеви помощи за отопление.

Децата в това семейство са били пет, три посещавали редовно училище, за което има бележка от училището, едно - детска градина. Нито от училището, нито от детската градина са постъпвали сигнали за неадекватно или агресивно поведение от страна на родителите спрямо децата.

Констатираните обстоятелства показват, че Дирекцията „Социално подпомагане" в Луковит по никакъв повод не е информирана за рисково положение на децата в семейството, поради което до момента не са предприемани мерки за закрила. Такива предстоят след преценка на ситуацията след трагичния инцидент и потребностите на децата, които ще установи психолог.

Всички