logobgr
Всички
20.09.2011г.

Открит бе нов офис на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Русе

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов откри новия офис на Регионалната дирекция  за социално
подпомагане в град Русе в  сградата на ул. „Ангел Кънчев" № 1. Помещенията са отдадени за безвъзмездно ползване от държавата и са ремонтирани в по-голямата си част с дарения и с трудa на служителите на дирекцията. Те бяха приветствани с новата придобивка и от заместник-изпълнителния директор на АСП Янита Манолова. Актуални задачи от дейността на АСП бяха разисквани с главния директор на Главна дирекция „Социално подпомагане" в Агенцията Румяна Георгиева.

Междувременно своя 10-годишен юбилей отбеляза отделът „Закрила на детето" в Русе. Служителите отчетоха, че от 2001 г. досега случаите, по които са работили, са се увеличили 10 пъти.

Всички