logobgr
Всички
05.06.2013г.

Отдел „Закрила на детето” в Ямбол действа по случая с падналото момче

Инцидентът с 12-годишно момче от Ямбол, паднало от шести етаж на сграда,  предизвика незабавни действия на отдел „Закрила на детето" в местната дирекция „Социално подпомагане".

Днес е свикана работна среща, като незабавно са уведомени участниците в мултидисциплинарния екип по Координационенния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Предстои екипът да набележи по-нататъшните действия на ангажираните органи по закрила.

Пострадалото дете е посетено в болницата, няма опасност за живота му и не съобщава за тормоз от страна на майката, а описва падането си като нещастен случай. Тя и другите две деца в семейството са открити с помощта на полицията, установено е, че децата са в добро състояние. Жилището, където живее семейството, е поддържано и предлага нормални хигиенно-битови условия.

Отдел "Закрила на детето" при Дирекция „Социално подпомагане" - Ямбол е работил по сигнал за същото дете през ноември 2011 г. Тогава е предприета подробна проверка относно полагането на грижи от страна на майката, но не е констатиран риск за детето. Паралелно с това  отделът продължава да работи със семейството и да наблюдава децата във връзка с друго дете от същото семейство, за което през октомври 2012 г. е  получен сигнал, че е преживяло насилие в семейна среда. Детето е изведено в Кризисен център, по случая е сигнализирана прокуратурата, която със свое постановление отказва образуването на наказателно производство и прекратява преписката. Работата по този случай не е прекратена. Майката с най-малкото дете ползват социална услуга „Семейно консултиране и подкрепа", предоставяна от Център за обществена подкрепа.

Отделът продължава работата си за оценка на рисковете за децата в семейството. Въз основа на проучването и установените факти и обстоятелства ще бъде предприета адекватна мярка за закрила.

Всички