logobgr
Всички
20.07.2015г.

От 2011 до 2014 г. има 2777 осиновявания, 43 са осиновените деца с увреждания

Сравнителен анализ на експерти от Агенцията за социално подпомагане отчита тенденциите в процеса на осиновяванията през последните 4 години. Общият брой на осиновените деца от лица с постоянно местоживеене в страната за 2011 г. е 720. През 2012 г. осиновените деца са 680, през 2013 г. - 705. Децата, осиновени през 2014 г., са 672.

Във всяка от тези 4 години броят на децата, които могат да бъдат осиновени, е обикновено около двойно по-голям от броя кандидат-осиновителите. Значителна част от вписаните кандидати в регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване изразяват категорични изисквания и предпочитания за детето, което биха искали да осиновят - ниска възраст 0-3 г.; добро здравословно състояние, български или смесен произход. Изброените обстоятелства са предпоставка за удължаване на процеса по осиновяване. Децата трудно могат да бъдат осиновени при условията и реда на националното законодателство, поради липса на кандидати, които имат желание да осиновят дете, с характеристики на децата, вписани в съответния регионален регистър.

От данните, които АСП администрира, е видно, че от общия брой 2777 осиновени деца за периода от 2011 до 2014 г., едва 43 са осиновените деца с увреждания.

Съотношението между броя на кандидат-осиновителите и броя на децата, вписани в Регистъра за осиновяване, има следните параметри в изследвания период:

- към 31.12.2011 г. вписаните кандидат-осиновители са 1815, а децата 2976 (от тях 1566 деца с увреждания). Вписаните деца за осиновяване са с 61% повече от кандидат-осиновителите;

- към 31.12.2012 г. - 1490 кандидат-осиновители, 2835 деца за осиновяване (от тях 1402 с увреждания) - децата за осиновяване са с 53% повече от кандидат-осиновителите;

- към 31.12.2013 г. - 1470 кандидат-осиновители, 3188 деца (1411 с увреждания) - общият брой на децата е с 46% повече спрямо желаещите да осиновят дете;

- към 31.12.2014 г. - кандидат-осиновителите са 1587, а децата, вписани в Регистър за осиновяване, са 3053 (от тях 1325 с увреждания), или с 52% повече от вписаните кандидат-осиновители.

 

 

Всички