logobgr
Всички
15.09.2020г.

От 15 септември 2020 г. г-жа Виктория Тахова – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане е назначена като изпълнителен директор на новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги

От 15 септември 2020 г. г-жа Виктория Тахова – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане е назначена като изпълнителен директор на новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги

Всички