logobgr
Всички
20.03.2015г.

Осъществена е спешна мярка за закрила на непълнолетно момиче от Видин

Социални работници от Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" - Видин, извършиха спешно социално проучване след постъпил сигнал на 19.03.2015 г. от служител към Областна дирекция на МВР - гр. Видин. Случаят касае обявената доскоро за национално издирване непълнолетна Камелия П.

        Свиканият веднага мултидисциплинарен екип по координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция реши спрямо непълнолетната да бъде предприета спешна мярка за закрила съгласно Закона за закрила на детето, тъй като са идентифицирани рискове относно неговото нормално физическо, психическо и емоционално развитие. Камелия вече е настанена в кризисен център, където ще й бъдат осигурени адекватни грижи и ще бъде защитена от вредни фактори и влияния.

 

   

Всички