logobgr
Всички
20.05.2020г.

Онлайн семинар за експерти в приемната грижа: как да говорим за коронавируса с децата?

В едночасов онлайн семинар участваха служители, ангажирани с изпълнението на проекта „Приеми ме 2015“. Те бяха представители на областните екипи по приемна грижа от Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Силистра, Смолян, Хасково и Шумен. Дистанционните лектори бяха от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца - изследователска и консултантска организация в Нов български университет, подбрали темата „Как говорим за коронавируса с децата, живеещи в алтернативни грижи и как им помагаме да се справят с последствията от изолацията?“

Националният екип по организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ потърси обратна връзка с участниците в семинара. В техните оценки и коментарите преобладава удовлетворение от начина на провеждане на семинара и поставените въпроси. „За мен бе изключително полезно да получа информация от колеги и добрите практики в тяхната работа – коментира социален работник от Силистра, - за идеите, които можем да предложим на приемните родители за справяне с кризисната ситуация за децата.“ В друг коментар полезността е видяна през темата за децата с обучителни трудности и увреждания и възможността въпреки пандемията да се работи с тях дори онлайн.

Част от участниците препоръчаха повече конкретни насоки за работа с приемните родители и децата по въпроса за COVID-19 - мерки за защита и предпазване от болестта, представяне на примерни занимания вкъщи с деца от различни възрасти.

Налице е обща удовлетвореност от тази форма на комуникация и потенциал онлайн семинарите да се превърнат в ефективен начин за постоянен контакт със специалисти и работещи в сферата на социалните услуги за споделяне на опит и мнения.

В условията на обявената на 14 май т.г. извънредна епидемична обстановка Агенцията за социално подпомагане в качеството й на конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“, чрез неговия Национален екип за организация и управление, препоръча на служителите, ангажирани с изпълнението на проекта в общините партньори да продължат спазването и прилагането на конкретни противоепидемични мерки.

Според последния анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ към края на април 2020 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 149 общини партньори, са 1 839, настанени в 1 553 приемни семейства.

Всички