logobgr
Всички
21.05.2013г.

Няма доказателства за насилие над детето Анджело от Козлодуй

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане (АСП) извършиха проверки по повод съмненията за малтретиране на двегодишния Анджело, който на 5 май т.г. постъпи в кома в „Пирогов" и вчера почина.  

Двете институции не са намерили доказателства за упражнено насилие над Анджело нито в биологичното, нито в приемното му семейство в Козлодуй, където детето е било настанено по спешност на 7 март т.г.

На 9 май т.г. ДАЗД се обърна с официално писмо към Изпълнителна агенция „Медицински одит" към Министерството на здравеопазването, в което поиска проверка на всички лечебни заведения, през които е минало детето преди постъпването му в „Пирогов" на 5 май т.г. Резултатите от тази проверка все още се чакат.

В момента тече досъдебно производство срещу неизвестен извършител. ДАЗД и АСП ще окажат пълно съдействие на разследващите органи.

Анджело има още 6 братя и сестри. Той е живял с тях и с родителите си до началото на март т.г. в Монтана. След раздялата на родителите майката се е преместила във Враца. На 6 март т.г. тя е оставила Анджело и още 4 негови братя и сестри в Дирекция „Социално подпомагане" във Враца, като е декларирала, че не може да се грижи за тях. Четири от децата, включително Анджело, спешно са били настанени в приемни семейства, а едно - в дом за деца, лишени от родителски грижи.

Още на четвъртия ден от настаняването приемната майка на Анджело е докладвала за здравословни проблеми на детето. Тя многократно е търсила медицинска помощ в различни здравни заведения, преди детето да изпадне в кома и да бъде изпратено в „Пирогов".

Всички