logobgr
Всички
07.06.2013г.

Няма данни за насилие при инцидента в Ямбол

След инцидента с 12-годишния Георги В. от Ямбол, който в края на миналата седмица падна от висок етаж и е в болница, местният отдел „Закрила на детето" продължава интензивната си работа. При проучването на обстоятелствата, довели до инцидента, никой от близките и съседите не е съобщил за наблюдавано насилие или глад в семейството и свързан с това родителски тормоз спрямо Георги и другите две деца. За тях - момиче на 7 години и момче на 9 години, е преценено за най-подходящо като временна мярка да ползват седмична грижа в местна институция, където децата ще бъдат заедно и майката ще може да ги посещава всеки ден, а през почивните дни ще има възможност да се грижи за тях в семейна среда. Наред с това двете деца и майка им са насочени към Център за обществена подкрепа в Ямбол за семейно консултиране и подкрепа. Предвид преживяната травма двама психолози от същия център ще работят със семейството и на място, в дома им.

Издадени са задължителни предписания на майката за повишаване на контрола и качеството на грижите за децата и подобряване на жилищните условия. В тази посока дирекция „Социално подпомагане" - Ямбол, проучва възможността за отпускане на еднократна финансова помощ в максимален размер с цел подпомагане на семейството при възстановяване и извършване на необходимия ремонт. Проведени са разговори и с Община Ямбол, която също изрази готовност да помогне при ремонта на общинското жилище.

Всички