logobgr
Всички
21.12.2009г.

Нови типови образци по процедури BG051РО001-5.3.01 и BG051РО001-5.3.02

Утвърдени нови типови образци по ОП"РЧР" за междинен/ заключителен технически доклад по процедури за директно предоставяне BG051РО001-5.3.01 "Здравни информационни кампании" и BG051РО001-5.3.02 „Национална кампания за ранна диагностика на онкологичния скриининг"

ZA PUBLIKUVANE-21.12.2009.rar
ZA PUBLIKUVANE-21.12.2009.rar 204 KB
Всички