logobgr
Всички
01.09.2020г.

Настанените в приемни семейства деца най-често се осиновяват

Децата, настанени в приемни семейства, най-често се осиновяват, сочат данни от проект „Приеми ме“ 2015 на Агенцията за социално подпомагане (АСП). От началото на годината 427 деца са напуснали „професионалните“ си родители, като половината – 214, са заживели с осиновителите си. Само през юли техният брой е 113. Паралелно с дейностите по осиновяване АСП работи усилено и по реинтеграция на деца в биологичните им семейства. От януари до момента 815 деца са били върнати на родителите, като в 59 от случаите дейностите са били част от проект „Приеми ме“ 2015. Чрез него 27 деца са били настанени в социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

В момента в приемни семейства се отглеждат 1805 деца. През юли комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и вписали в регистъра 6 нови професионални приемни семейства, а 19 са заличени. Така общият брой на приемните семейства е 2003, като в 1529 от тях има настанени по едно или повече деца.

Най-малко от приемна грижа се възползват в областите Кърджали и Търговище, където над 50% от регистрираните приемни семейства в момента не се грижат за деца. Според анализ на Агенцията за социално подпомагане най-голям процент от неангажираните приемни семейства са заявили желание да се грижат за дете с различен профил от наличния. Друга част не са приели при тях да се настани дете за определен период.

Всички