logobgr
Всички
13.01.2015г.

Над 46 000 семейства получиха по 250 лева помощ за първокласници

Според окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за учебната 2014/2015 г. на 46 325 семейства е  отпусната целева помощ за първокласници в размер на 250 лева, отнасяща се за 47 094 деца. Изплатената сума възлиза на 11 773 500 лева. Подадени бяха общо 46 785 молби, отказите са 468. Най-много семейства са ползвали този вид помощ в София-град - 4742, област Пловдив - 4626, област Бургас - 3096, област Варна - 3009.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.

Този доходен критерий не важи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. По този начин в настоящата кампания получиха помощ 1496 деца с трайни увреждания, 306 деца с един жив родител и 494 деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. 67 деца от 62 семейства не са постъпили в училище или от държавно са записани в частно училище и по тази причина са санкционирани да върнат помощта.

За миналата учебна година бяха подадени 48 602 молби за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници и издадени 48 043 заповеди за отпускане на помощта, отнасяща се за 48 845 деца. За настоящата учебна година бяха подадени 1817 броя по-малко молби, издадените заповеди за отпускане на помощта са с 1718 по-малко. Налице е намаление с 1751 деца, за които е начислена еднократната помощ.

Всички