logobgr
Всички
16.08.2012г.

Над 400 са кандидатите за приемни родители по проекта "И аз имам семейство"

Общо 405 са подадените към момента  заявления от кандидат-приемни родители по проекта „И аз имам семейство", като 30 от тях са на кандидати за доброволни приемни родители и 375 на кандидати за професионални приемни родители. Най-много заявления са приети в общините Варна, Кюстендил, Монтана, Търговище, Ракитово и Смолян.

Проектът „И аз имам семейство" се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е насочен към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за отглеждане и развитие на децата, настанени в институции или в риск от изоставяне. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с 81 общини, към които работят 83 екипа по приемна грижа. След сформирането на екипите по приемна грижа в общините-партньори и проведените специализирани обучения за тях, от май 2012 г. започна приемът на заявления на кандидат-приемни родители в общините.

Очакват се нормативни промени, които ще регламентират работата на заложените като част от проекта професионални комисии по приемна грижа към Регионалните дирекции за социално подпомагане. Професионалните комисии по приемна грижа ще разглеждат кандидатурите на кандидатите, които след одобрение ще бъдат вписвани в регистър на утвърдени приемни родители.

 

 

Всички