logobgr
Всички
17.09.2018г.

Над 26 000 семейства получиха еднократна целева помощ за първокласници

Заявления за помощта се подават до 15 октомври

 

В дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна продължава приемът на заявления-декларации за  отпускане на еднократна целева помощ за първокласници, в размер на 250 лева.  Към днешна дата с помощта са подкрепени 26 331 семейства, като тя се отнася  за 26 883 деца. Общият брой на подадените в страната заявления  е 28 591.

Право на целевата помощ имат семейства, отглеждащи децата си в страната, като децата им трябва да са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Друго условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация  да не надвишава 450 лева. Независимо от дохода еднократната помощ се отпуска за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас  на държавно или общинско училище.

Отпуснатата целева помощ се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършване на първи клас, освен ако причина за това е  здравословното  му състояние.

Миналата учебна година  еднократна целева помощ получиха семействата на 38 489 първокласници.

 

Честит първи учебен ден!

 

 

Всички