logobgr
Всички
16.04.2014г.

Над 254 000 лица и семейства получават еднократна финансова подкрепа в размер на 30 лева преди Великден

Преди великденските празници, в изпълнение на  ПМС № 42 от 05.03.2014 г., Агенцията за социално подпомагане изплати еднократна финансова помощ в размер на 30 лева на общо 254 004 лица и семейства от цялата страна.

По различните основания на Постановлението помощта е за 246 315 лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2013/2014 г.; лицата и семействата, на които е отказана целева помощ за отопление поради непълна 6-месечна регистрация в съответната дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2013 г., които и към момента продължават да са регистрирани - 4 145 бр.; лица и семейства, на които е отказана целева помощ за отопление поради непълна 6-месечна регистрация в съответната дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2013 г., които и към момента продължават да са регистрирани - 853 бр. Помощта е изплатена и на 2 691 лица и семейства, подали нова молба-декларация до края на месец март, на които средномесечният доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лв., и които не са подавали молба-декларация за целева помощ за отопление  за  сезон 2013/2014 г.

Всички