logobgr
Всички
02.04.2019г.

Набирането на приемни семейства изисква гъвкав подход

В област Ямбол съществува потребност от поне още 5 приемни семейства за новородени деца и 2 приемни семейства за деца с увреждания. Идентифицираният недостиг бе една от темите на работната среща на ръководителя на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов в Ямбол. В общините Ямбол, Елхово, Стралджа и Тунджа от област Ямбол са утвърдени 32 приемни семейства, настанените в тях деца са 26, 11 са без настанени в тях деца. „Този недостиг изглежда напълно преодолим с малко, но целенасочени и премерени усилия, съобразени с местни особености – коментира Христов. -  Информационните срещи например би трябвало да не са в големия град, а в населени места, за които се прецени, че има потенциален интерес към професията приемен родител. За големия град – в случая Ямбол, вероятно трябва да се потърси партньорство с медиите. На тези срещи, а и в медиите, действащ приемен родител най-добре би представил пред кандидатите какво представлява приемната грижа.“

Надделя и мнението, че резерв са и приемните семейства, в които няма настанени деца, като е необходимо да продължава техният периодичен преглед с идеята да се анализират причините да няма настаняване и да се търсят варианти за промяна на заявения профил на утвърдените професионални приемни семейства. За последните 7 месеца такава промяна е осъществена при 3 приемни семейства в област Ямбол.

Междувременно Огнян Христов коментира пред местни и национални медии тиражирания случай за съмнения, че дете е било обект на сексуално насилие в приемно семейство в Ямбол. Този случай е обект на прокурорска проверка, затова Огнян Христов представи само фактите по него. Детето 4 години е живяло в Дом за медико-социални грижи, 1 година след това в приемно семейство. За тази една година то е било обследвано 12 пъти от поредица от специалисти, отразявали всички области от развитието му. Всеки път е констатирано нормалното му, възходящо развитие. След осиновяването на детето то бързо развива поведенчески проблеми и осиновителката решава да заведе дело за разсиновяване с тезата, че поведението на детето е предизвикано от сексуално насилие.

"При пребиваването на детето в приемното семейство в Ямбол няма нито един специалист, работил с детето, който да е констатирал поведенчески проблеми, те започват след осиновяването", подчерта Христов и допълни, че въпросното приемно семейство не е заличено от регистъра на приемните родители, защото на този етап няма основания за това, но до приключване на прокурорската проверка в него не се настаняват деца.

В национален мащаб настанените деца по проекта „Приеми ме 2015“ към края на февруари т.г. са 1989, регистрираните приемни семейства – 2143, обяви още ръководителят на проекта.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички