logobgr
Всички
05.04.2019г.

На среща в Русе бяха обсъдени насоки за разработването на трансгранични публични политики за управление на социалните помощи и социалните услуги в България и Румъния

Всички