logobgr
Всички
17.08.2022г.

Към края на юли 2022 г.: в 1 359 приемни семейства са настанени 1 576 деца

Приемните семейства рядко осиновяват деца под приемна грижа

 

Към края на юли т.г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 154 общини партньори, са 1 576. Това са актуалните данни от ежемесечния анализ на националния екип по организация и управление на проекта. Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца (в 82 общини партньори).

                   С най-много деца под приемна грижа през периода януари – юли 2022 г. са областите Варна  (121 – в 10 общини), Велико Търново (114 – в 8 общини), Плевен (104 – в 7 общини), Хасково (100 – в 5 общини). Най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са София област (5 – в 3 общини), Кърджали (17 – в 4 общини) и Силистра (18 – в 3 общини).

            През изследвания месец юли 77 деца са настанени в приемно семейство, за 106 настаняването е прекратено. В 22 случая причина за прекратяването е връщане в биологичното семейство, най-честата причина отново са осиновяванията – 34, от които 29 национални и  5 международни. Само 2 от децата са осиновени от приемните семейства. За седемте месеца на 2022 г. са осиновени общо 223 деца, от които само 8 от самите приемни семейства. Също 8 са осиновяванията от приемните   семейства през цялата 2021 г., но от общ брой 457 осиновявания, което е под 2% от този общ брой. Данните категорично опровергават тезата, че приемната грижа била средство за по-лесно преодоляване на процедурата по осиновявания.

            Към  31.07.2022 г. утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община са общо 1 800 (професионални – 1 797; доброволни – 3, в които отново няма настанени деца).  Общо 1 359 са приемните семейства с местоживеене в 154 общини партньори, в които има настанени 1 576 деца. В края на юли 2022 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 441. 

            В област Търговище например свободните приемни семейства са 45 от общо 67 или 67,16%, при средномесечно през 2021 г. за областта 53,68%,  а през 2020 г. средномесечно 49,18 процента. В област Ямбол незаетите приемни семейства са 56%, при средномесечна стойност за периода януари – юли 40,98%. И в края на юли най-малко свободни приемни семейства има в област Враца – 5,36% (3  от общо 56 приемни семейства с местоживеене в 6 общини доставчици). В национален мащаб незаетосттта на приемните семейства е около 24%.

            Според анализа най-много незаетите приемни семейства са тези, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от потребността в съответната област. В тази посока са предприетите съвместни действия от страна на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и областните екипи по приемна грижа с цел промяна на профила на трайно незаети приемни семейства и редуциране на броя на приемните семейства в съответната област.

Всички