logobgr
Всички
01.06.2010г.

Извършени са социалните плащания за месеца

Във връзка с постъпилите запитвания на граждани Агенцията за социално подпомгане съобщава, че на 28 и 31 май 2010 г. бяха извършени всички плащания по Закона за семейни помощи за деца. Банковите трансфери по Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) са извършени днес. Така сумите за социалните помощи по ЗСП и интеграционните добавки по ЗИХУ се очаква да бъдат в картите на правоимащите лица до утре - 2 юни.

Всички