logobgr
Всички
31.05.2012г.

Изплащат се еднократните помощи за пострадалите от земетресението

Днес, 31.05.2012 г., започна изплащането на еднократните помощи в пострадалите от земетресението на 22 май т.г. райони. Ден по-рано, с ПМС №104 от 30.05.2012 г. за еднократно подпомагане на всички лица и/или семейства, пострадали от земетресението на 22 май  в областите София и Перник,  правителството осигури по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. допълнителни средства в размер на 1 000 000 лв.

Помощта, в размер на 325 лв., се изплаща чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП), като част от мерките за компенсиране на щетите от земетресението и се отпуска за покриване на неотложни нужди на пострадалите лица и семейства за щети по основното жилище. Тя се получава от гражданите  в брой, на основание на подадените от  тях молби, по реда на тяхното подаване и след оглед   на  реалните щети от екип от служители на АСП и на съответната община. За Перник помощта се изплаща на каси в сградата на Областната администрация, а за Дивотино и Мещица - в съответните пощенски клонове.

Подадените до днес молби за отпускане на помощта  са  2010, като само в Перник те са над 1700. Изплащането на средствата по тях продължава и утре, а при необходимост и в събота и неделя.  Ще продължи и приемането на нови молби от гражданите,  като изплащането на сумите по тях, след оглед на щетите на място, ще се извършва и през следващата седмица. Молбите могат да бъдат подавани в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес на пострадалите лица и семейства  в едномесечен срок от настъпването на събитието.

Всички