logobgr
Всички
13.03.2013г.

Изпълнителният директор на АСП посети дом за деца във Велико Търново

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов посети Дома за деца, лишени от родителски грижи „Пеньо и Мария Велкови" във Велико Търново. Г-жа Ценка Банкова, директор на дома, представи екипа и настанените деца, които със своя програма се погрижиха за доброто настроение по време на визитата. Добрите условия и добрата грижа в институцията бяха високо оценени от г-н Ивайло Иванов. В класация на Националното сдружение на сираците в България за 2012 г. на дома „Пеньо и Мария Велкови" е отредено престижното второ място. Изпълнителният директор на АСП, председателят на сдружението г-н Слави Михайлов, г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности" в Община Велико Търново, ръководителите на териториалните структури на АСП в града обмениха мисли и идеи за бъдещо партньорство в процеса на деинституционализация, развитието на модерни социални услуги и грижата за децата, лишени от родителска грижа.

Всички