logobgr
Всички
16.05.2011г.

Изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов се срещна с вицепремиера на Украйна

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП)  г-н Ивайло Иванов прие делегация от Украйна, водена от г-н Сергий Тигипко - заместник министър-председател и министър на социалната политика на Украйна. Ивайло Иванов запозна високопоставените гости със структурата, функциите и задачите на една от най-големите изпълнителни агенции в България, със законодателството в областта на социалното подпомагане, грижата за децата и за хората с увреждания.

Изпълнителният директор на АСП запозна гостите с процеса на деинституционализация и съпътстващито развитие на широка мрежа от социални услуги в общността на базата на предоставянето им като делегирана от държавата дейност на общините и неправителствения сектор. Гостите от Украйна проявиха подчертан интерес към българския опит в децентрализацията на предостваянето на социалните услуги, начина на финансирането им и специално към услугите личен и социален асистент, които бяха оценени от украинската делегация като изключително подходящи за условията в Украйна.

Като част от програмата на украинската делегация за 18 май т.г. е предвидена среща на експертно равнище със специалисти от АСП, на която детайлно ще бъдат представени функциите и задачите на агенцията. На украинските гости ще бъдат показани и действащи социални услуги в град София.

Всички