logobgr
Всички
16.07.2012г.

Изменение на разделите в ръководствата за конкретни бенефициенти

Изменение на разделите в ръководствата за конкретни бенефициенти, касаещи възлагане на обществени поръчки и предварителния контрол на обществените поръчки от страна на Договарящия орган

Всички