logobgr
Всички
10.02.2010г.

Експертите по закрила на децата започнаха поредица от национални срещи

В Гоце Делчев се състоя първата от поредицата национални срещи, посветени на акцентите в дейността по закрила на детето. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов пожела ползотворна работа на участниците - експерти в закрилата на детето от териториалните структури на агенцията в Югозападна България, като подчерта: „Пред вас има ясно очертани приоритети за работата ви през тази и следващите няколко години - закриване на институциите за деца и създаване на алтернативна мрежа от социални услуги."

Детайлен преглед на актуалните изисквания и основните насоки в работата по закрила на детето представиха заместник-изпълнителният директор на АСП Янита Манолова и Офелия Кънева, директор на дирекция „Закрила на детето", като дебатът включи теми като деинституционализацията, развитие на социалните услуги в мрежа, ролята на отделите „Закрила на детето" в развитието на приемната грижа. Контролът на дейностите по закрила на детето бе представен от ръководителя на инспектората на АСП Веселин Кожухаров, заключителната тема бяха някои основни моменти в общуването с медиите в условията на изострената чувствителност на обществото към тази деликатна тема.

На срещата в Гоце Делчев бе представен първият по рода си информационен бюлетин, включващ експертни материали и добри практики от отделите „Закрила на детето" в страната. Добавка към отличната организация бе възможността участниците да се запознаят на място с Дома за деца, лишени от родителска грижа „Иван Кюлев", Дневния център за деца с увреждания „Символ на любовта" и Център за обществена подкрепа.

В сходен формат предстои да се състоят още четири срещи, като по този начин ще бъдат обхванати специалисти по закрила на детето от системата на АСП във всички региони на страната.     

Всички