logobgr
Всички
24.04.2020г.

Ефективно дистанционно обучение на Областния екип по приемна грижа се състоя в Хасково

Специализирано онлайн обучение на Областния екип по приемна грижа се състоя (ОЕПГ)в Хасково, като темите му бяха особено актуални - „Спешна психологическа помощ при критични/стресови ситуации“ и „Психосоциални рискове и стрес на работното място“.

„Това обучение бе планирано преди въвеждането на извънредното положение на 13 март т.г. и спазването на предприетите мерки стана задължително – коментира Таня Ганева, началник на ОЕПГ в Хасково. - При създалата се ситуация вместо да отменим обучението заедно с ръководителя на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов и нашият външен супервайзър по проекта Майя Грозданова, решихме то да се проведе дистанционно и резултатът освен иновативен се оказа и много ефективен.“

При реализацията е определено място за съвместна комуникация и е създадена вайбър група за въпроси, обсъждане и онлайн обобщаване по теми.Обучението преминава, като преподавателят поетапно представя по имейл разработените материали, включващи и презентации, с които всеки от екипа се запознава индивидуално.Материалите са съпроводени с въпросници тип „тест” със затворени и отворени отговори и казуси, като след всеки етап се отделя време за обсъждане. По време на обучението участниците имат възможност да задаватвъпроси на преподавателя и да споделят случаи от практиката си, да общуват помежду си по темите, да разискват във вайбър връзката различните казуси по теорията и да представят актуални ситуации,предизвикани от извънредното положение.

Според участниците този вариант на обучение е изключително сполучлив за извънредната ситуация, но и с потенциал да бъде напълно приложим в обичайна обстановка. „Бих препоръчал на всички колеги от ОЕПГ да не отлагат планираните обучения за екипите си и да направят възможно онлайн провеждането им. Това ще сплоти още повече екипа, ще предостави различни гледни точки върху материята и всеки от колегите ще се почувства обнадежден, че е успял въпреки необичайната ситуация“, обобщава Таня Ганева, придобила втора магистърска степен също по пътя на дистанционно онлайн обучение и убедена в ефективността му.

Всички