logobgr
Всички
29.07.2011г.

Две общини не получиха средства по проект „Подкрепа за достоен живот”

На 26 юли 2011 г. бяха преведени финансовите средства за възнаграждения на личните асистенти, назначени по проект „Подкрепа за достоен живот". Общините - партньори по проекта изплащат възнагражденията от 27 юли 2011 г.

Не бяха преведени финансови средства на Община Долни чифлик, област Варна, и Община Баните, област Смолян. Посочените общини все още не са представили междинни отчети за извършените дейности и разходваните средства от стартирането на проекта до този момент. С екипите за управление на проекта в двете общини са проведени разговори, в рамките на които са договорени срокове за предоставяне на отчетите, след което ще бъдат преведени необходимите им финансови средства.

Всички