logobgr
Всички
20.01.2010г.

Допълнителни разяснения относно начина за отчитане/верифициране на средства по източници на финансиране по схеми

Допълнителни разяснения относно начина за отчитане/верифициране на средства по източници на финансиране по схеми:
- BG051PO001-5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник"-фаза 2
- BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия - /Пилотна фаза /

хх-91000001от20.01.pdf
хх-91000001от20.01.pdf 88 KB
Всички